assign('login', $_SESSION['login']); /* ------------------------------------------------------------------- */ //mysql_query('SET NAMES utf8'); //mysql_query('SET CHARSET utf8'); if(!strcmp($dzial, "alias")) { // OBSŁUGA ALIASÓW $zapytanie = mysql_query('SELECT oferty.id, aliasy.url FROM aliasy, oferty WHERE aliasy.nazwa = "'.mysql_escape_string($_GET['alias']).'" AND aliasy.id_uzytkownika = oferty.id_uzytkownika LIMIT 1'); $wynik = mysql_fetch_array($zapytanie); if(!empty($wynik['url'])) { Header("Location: http://".$wynik['url']); die(); } if(!empty($wynik['id'])) { $dzial = 'oferta'; $_GET['id'] = $wynik['id']; $_GET['dzial'] = 'oferta'; } else { $_GET['dzial'] = NULL; $dzial = "start"; } } /* ------------------------------------------------------------------- */ /* $zapytanie = mysql_query("SELECT * FROM reklamy WHERE nazwa = 'reklama_lewa'"); $wynik = mysql_fetch_array($zapytanie); $smarty -> assign('reklama_lewa', $wynik['kod']); */ include('bannery.php'); $wynik=bannery_lewa('img'); $wynik.=bannery_lewa('text'); $smarty -> assign('reklama_lewa', $wynik); $wynik=bannery_lewa('banner'); $smarty -> assign('reklama_gora', $wynik); /* $zapytanie = mysql_query("SELECT * FROM reklamy WHERE nazwa = 'reklama_gora'"); $wynik = mysql_fetch_array($zapytanie); $smarty -> assign('reklama_gora', $wynik['kod']); */ /* ------------------------------------------------------------------- */ $zapytanie = mysql_query("SELECT * FROM ustawienia LIMIT 1"); $wynik = mysql_fetch_array($zapytanie); $google_key = $wynik['gmaps_api_key']; $serwis_url = $wynik['serwis_url']; $zapytanie = mysql_query("SELECT * FROM oferty WHERE aktywna = 1 AND promowana = 1 ORDER BY rand() LIMIT ".$wynik['ile_promowanych']); $i=2; while($wynik=mysql_fetch_array ($zapytanie)) { $zapytanie2 = mysql_query("SELECT * FROM uzytkownicy WHERE id = ".$wynik['id_uzytkownika']); $wynik2 = mysql_fetch_array($zapytanie2); $wynik['login'] = $wynik2['login']; $wynik['nazwa_obiektu_url'] = friendly_url($wynik['nazwa_obiektu']); if(file_exists("uzytkownicy/".$wynik2['login']."/mini2_0.jpg")) $wynik['zdjecie'] = 1; else $wynik['zdjecie'] = 0; $tablica[] = $wynik; } $zapytanie = mysql_query("SELECT * FROM wojewodztwa_lista"); while($wynik = mysql_fetch_array($zapytanie)) $wojewodztwa_lista[] = $wynik; $zapytanie = mysql_query("SELECT * FROM obiekty_lista ORDER by rodzaj"); while($wynik = mysql_fetch_array($zapytanie)) $obiekty_lista[] = $wynik; /* ------------------------------------------------------------------- */ $smarty -> assign('serwis_url', $serwis_url); $smarty -> assign('tablica', $tablica); $smarty -> assign('obiekty_lista', $obiekty_lista); $smarty -> assign('wojewodztwa_lista', $wojewodztwa_lista); $smarty -> assign('promowane', $promowane); /* ------------------------------------------------------------------- */ switch($dzial) { case 'twoja_oferta': $file = "twoja,oferta.inc.php"; break; case 'dodaj_oferte': $file = "dodaj,oferte.inc.php"; break; case 'o_nas': $file = "o,nas.inc.php"; break; case 'powitanie': $file = "powitanie.inc.php"; break; case 'admin_dodaj_konto': $file = "admin,dodaj,konto.inc.php"; break; case 'admin_mailing': $file = "admin,mailing.inc.php"; break; case 'admin_uzytkownicy': $file = "admin,uzytkownicy.inc.php"; break; case 'admin_ustawienia': $file = "admin,ustawienia.inc.php"; break; case 'admin_platnosci': $file = "admin,platnosci.inc.php"; break; case 'admin_listy': $file = "admin,listy.inc.php"; break; case 'admin_edytuj': $file = "admin,edytuj.inc.php"; break; case 'admin_reklamy': $file = "admin,reklamy.inc.php"; break; case 'szukaj': $file = "wyszukiwarka.inc.php"; break; case 'platnosci': $file = "platnosci.inc.php"; break; case 'przypomnij': $file = "przypomnij.inc.php"; break; case 'regulamin': $file = "regulamin.inc.php"; break; case 'oferty': $file = "oferty.inc.php"; break; case 'oferta': $file = "oferta.inc.php"; break; case 'kontakt': $file = "kontakt.inc.php"; break; case 'twoj_alias': $file = "twoj,alias.inc.php"; break; case 'rejestracja': $file = "rejestracja.inc.php"; break; case 'ustawienia_konta': $file = "ustawienia,konta.inc.php"; break; case 'aktywuj_konto': $file = "aktywuj,konto.inc.php"; break; case 'admin_atrakcje_turystyczne': $file = "admin,atrakcje_turystyczne.inc.php"; break; case 'atrakcje_turystyczne': $file = "atrakcje_turystyczne.inc.php"; break; case 'prognoza_pogody': $file = "prognoza_pogody.inc.php"; break; case 'admin_zaprzyjaznione_strony': $file = "admin,zaprzyjaznione_strony.inc.php"; break; case 'zaprzyjaznione_strony': $file = "zaprzyjaznione_strony.inc.php"; break; case 'ankieta': $file = "ankieta.inc.php"; break; case 'linki': $file = "linki.inc.php"; break; default: $file = "start.inc.php"; } /* ------------------------------------------------------------------- */ $smarty -> assign('dzial', $dzial); $smarty -> assign('file', $file); $smarty -> display('index.tpl'); /* ------------------------------------------------------------------- */ ?>